Μικρά και ορθόδοξα – ὁ Ἅγιος Σπυρίδων

2.00 συμ/νου ΦΠΑ

Περιγραφή

Οἱ περισσότεροι Χριστιανοὶ συνδέουν τὸν Ἅγιο Σπυρίδονα μὲ τὴν Κέρκυρα· ὡστόσο, ὁ μεγάλος αὐτὸς Ἅγιος εἶναι γέννημα καὶ θρέμμα τῆς Ἁγιονήσου Κύπρου!

«Τριακόσια χρόνια μετὰ τὴ Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐμφανίστηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου ἕνας ἱερέας, λεγόμενος Ἄρειος ποὺ ἄρχισε νὰ διασπείρῃ λανθασμένες διδασκαλίες γιὰ τὴν φύση τοῦ Κυρίου μας. Ἔλεγε ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν ὁ Δημιουργός, ἀλλὰ ἕνα δημιούργημα, ὅπως οἱ ἄνθρωποι, τὰ ζῶα καὶ ἡ γῆ.

Ἂν καὶ ὁ Ἄρειος ἦταν ὑπερόπτης, εἶχε, δηλαδή, πολὺ μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του, κατάφερε νὰ ξεγελάσῃ πολλοὺς χριστιανούς, ποὺ τὸν ἀκολουθοῦσαν τυφλά.»

Πῶς μπόρεσε ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, ἀπὸ ἕνα μικρὸ χωριὸ ποὺ εἶναι ἀπὸ τὸ 1974 κατεχόμενο ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιομάχους μωαμεθανούς, νὰ μᾶς δείξῃ τὸ θαῦμα τῆς Ὑπεραγίας Τριάδος;

Διαβᾶστε στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 5».

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Μικρά και ορθόδοξα – ὁ Ἅγιος Σπυρίδων”