Προσφορά!

Άστρον ήδη Ανατέταλκεν

7.00 6.50 συμ/νου ΦΠΑ

Κατηγορία: Ετικέτες: ,

Περιγραφή

Περιεχόμενα
01. «Ὑπόδεξαι, Βηθλεέμ…» («Καὶ νῦν» Ἑσπερινοῦ Κ΄ Δεκεμβρίου)
02. Στιχηρὰ Προσόμοια Ἀποστίχων Αἴνων ΚΔ΄ Δεκεμβρίου
03. «Ἐγγίζει ὁ Χριστός…» (Δοξαστικὸν Αἴνων Κ΄ Δεκεμβρίου)
04. «Δεῦτε, χριστοφόροι λαοί…» (Δοξαστικὸν Στ΄ Ὥρας)
05-06. «Σήμερον γεννᾶται…» (Δοξαστικὸν Θ΄ Ὥρας)
07. «Αὐγούστου μοναρχήσαντος…» (Δοξαστικὸν Ἑσπερινοῦ)
08. «Ἡ γέννησίς σου…» (Ἀπολυτίκιον)
09. «Τί θαυμάζεις, Μαριάμ;» (Κάθισμα μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν)
10. Α΄ ᾠδὴ κανόνων καὶ καταβασίαι α΄ ᾠδῆς
11. Γ΄ ᾠδὴ κανόνων καὶ καταβασίαι γ΄ ᾠδῆς
12. Θ΄ ᾠδὴ κανόνων καὶ καταβασίαι θ΄ ᾠδῆς
13. «Ὅτε καιρός…» (Δοξαστικὸν Αἴνων)
14. «Λύτρωσιν ἀπέστειλε…» (Κοινωνικόν)
15. «Αἷμα καὶ πῦρ…» (Δοξαστικὸν Αἴνων Κυριακῆς μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν)
16. «Ἄστρον ἤδη ἀνατέταλκεν…» (Καλοφωνικὸς εἱρμός)
17. «Ἡ Παρθένος σήμερον» (Κοντάκιον)

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Άστρον ήδη Ανατέταλκεν”