Γνωριμία πριν απο το Γάμο

9.00 συμ/νου ΦΠΑ

Περιγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ 19-85
Πρώτο (Ο προσκολλημένος στη μάνα γιος) 22
Δεύτερο (Ο άριστος υπάλληλος, αλλά κάκιστος σύζυγος) 30
Τρίτο (Η φιλόφρονη φοιτήτρια, αλλά κακή νύφη) 31
Τέταρτο (Ο γάμος πού διαλυόταν λόγω σαρκ. πάθους) 41
Πέμπτο (Ο ψυχοπαθής και βιαστικός γαμπρός) 54
Έκτο (Η υποκρίτρια πού έκρυβε τον αρραβώνα της) 63
Έβδομο (Η όμορφη νύφη πού προετοίμασε ο θεός) 72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 87-114
1. Γνώθι σαυτόν 89
2α. Γνώσεις για τον έρωτα 91
(1) Η άγνοια 91
(2) Ο έρωτας γενικά 91
(3) Έρωτας και γενετήσια ορμή 92
(4) Έρωτας και φιλία 93
(5) Έρωτας και αγνότητα 94
28. Γνώσεις για την αγάπη 99
2γ. Γνώσεις για το γάμο 101
(1) Γενικά 101
(2) Σύζυγος και συζυγία 102
(3) Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές 104
3. Ειλικρίνεια, όχι υποκρισία 105
4. Γνώρισε πριν ερωτευθείς 107
α. Ο έρωτας συγχωρεί 107
β. Γνώρισε στην κατάλληλη ηλικία, ανεπηρέαστα 109
γ. Όροι του διαλόγου 111
δ. Σχόλια των όρων 112

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 115-160
1. Γενικά 115
2. Θέματα – Προβλήματα για συζήτηση 118
α. Χαρακτήρας 118
β. Αρχές 121
γ. Ευθύνη 124
δ. Υγεία 129
ε. Γονείς – Πεθερικά 131
στ. Συγγενείς 135
ζ. Εργασία του άνδρα 138
η. Εργασία της γυναίκας 140
θ. Τεκνογονία 145
ι. Ψυχαγωγία 147
ια. Φίλοι 151
ιβ. Μόδα 152
3. Διάφορα άλλα θέματα περιληπτικά 153
α. Πίστη – Θρησκεία 154
β. Μαγείρευμα – Νοικοκυριό 154
γ. Διαφέροντα – Προτιμήσεις 155
δ. Αυτοσεβασμός 155
ε. Φιλοξενία 156
στ. Τηλεόραση 156
ζ. Γνώμες τρίτων 157
η. Μάγια, βασκανίες κλπ 157
θ. Πολιτικές πεποιθήσεις 157
ι. Μεταθέσεις – Προαγωγές 158
ια. Τύπος (χαρακτήρας) 158
ιβ. Κοινωνία μέσων (χρημάτων) 159

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 161-188
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 189
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 195
ΕΠΙΜΕΤΡΟ 201-236
Περιεχόμενα 237
Έργα του ιδίου 239

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Γνωριμία πριν απο το Γάμο”