Ιερά Σύνοψις

Ιερά Σύνοψις

12,00  συμ/νου ΦΠΑ

Περιεχόμενα

Το σύμβολον της πίστεως 7

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ
Α’. Εωθινή προσευχή 9
Β’. Ακολουθία του όρθρου 17
Γ’. Ακολουθία της πρώτης ώρας 29
Δ’. Ακολουθία της ενάτης ώρας 34
Ε’. Ακολουθία του εσπερινού 41
ΣΤ’. Μικρόν απόδειπνον 53
Ζ’. Μέγα απόδειπνον 64
Η’. Ακολουθία της θείας μεταλήψεως 88
Θ’. Μικρός παρακλητικός κανών 121
Ι’. Μέγας παρακλητικός κανών 139
ΙΑ’. Ο ακάθιστος ύμνος 152

MEPΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΕΚΛΕΚΤΑΙ
Α’. Ευχαί αναγινωσκόμεναι εν τη λειτουργία 182
Προσευχαί εις τα σχολεία 186
Κατανυκτικαί προσευχαί 187
Προσευχαί τραπέζης 191
Προσευχαί εσπεριναί 193
Ευχαριστία μεθ’ ικεσίας εις την πανάχραντον Θεοτόκον Μαρίαν 196

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΙΤΟΜΗΝ
Σεπτέμβριος 200
Οκτώβριος 210
Νοέμβριος 216
Δεκέμβριος 225
Ιανουάριος 237
Φεβρουάριος 251
Μάρτιος 258
Απρίλιος 264
Μάιος 269
Ιούνιος 277
Ιούλιος 282
Αύγουστος 290

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΑΙ ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΝ
Κυριακή του τελώνου και φαρισαίου 298
Κυριακή του ασώτου 298
Σάββατον της απόκρεω 299
Κυριακή της απόκρεω 299
Σάββατον της τυροφάγου 300
Κυριακή της τυροφάγου 300
Α’ Σάββατον των νηστειών 301
Α’ Κυριακή των νηστειών 302
Β’ Κυριακή των νηστειών 303
Γ’ Κυριακή των νηστειών 304
Δ’ Κυριακή των νηστειών 304
Πέμπτη της Ε’ εβδομάδος 305
Σάββατον της Ε’ εβδομάδος 305
Ε’ Κυριακή των νηστειών 306
Σάββατον του αγίου και δικαίου Λαζάρου 306
Κυριακή των βαΐων 308

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μεγάλη Δευτέρα 309
Μεγάλη Τρίτη 339
Μεγάλη Τετάρτη 360
Μεγάλη Πέμπτη 373
Μεγάλη Παρασκευή 406
Μέγα Σάββατον 535

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ
Κυριακή του Πάσχα 602
Πασχάλιος ημερονύκτιος ακολουθία 635
Παρασκευή της Διακαινησίμου 638
Κυριακή του Θωμά 639
Κυριακή των μυροφόρων 639
Κυριακή του παραλύτου 640
Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής 641
Κυριακή της Σαμαρείτιδος 641
Κυριακή του τυφλού 642
Πέμπτη της Αναλήψεως 642
Κυριακή των αγίων πατέρων
Σάββατον προ της Πεντηκοστής 644
Κυριακή της Πεντηκοστής 644
Κυριακή των αγίων Πάντων 646

- +
Add to Wishlist

Ανθολογία προσευχών και ακολουθιών, μηνολόγιο του εκκλησιαστικού έτους κατ’ επιτομήν, οι κινητές εορτές του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς, Πεντηκοστάριον.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Ιερά Σύνοψις”

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.