Προσευχητάριον

8.00 συμ/νου ΦΠΑ

Πρόλογος
Ακολουθία του Μεσονυκτικού
Ακολουθία του Όρθρου
Ακολουθία της Θ’ Ώρας
Ακολουθία του Εσπερινού
Ευχαί της Τραπέζης
Απόδειπνον Μικρόν και Χαιρετισμοί της Θεοτόκου
Απολυτίκια Αναστάσιμα
Απολυτίκια, Θεοτόκια και Κοντάκια της Εβδομάδος Εις Ανωνύμους Αγίους, Στιχηρά Προσόμοια,
Καθίσματα, Απολυτίκια
Εις Ανώνυμους Αγίους, Δοξαστικά Πανυγυρικά
Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος
Ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος
Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού
Ακολουθίαι της Διακαινησίμου Εβδομάδος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ποίαι αι διατεταγμένοι Νηστείαι
Κατάλυσις Νηστείας
Εορτολόγιον
Ερμηνεία προς εύρεσιν των εορτών του Πασχαλίου
Πασχάλιον Αιώνιον
Ερμηνεία προς εύρεσιν των κύκλων του Ηλίου και της Σελήνης
Ερμηνεία προς εύρεσιν της 1ης εκάστου μηνός
Ερμηνεία προς εύρεσιν του Πάσχα
Κανόνιον Αιώνιον προς εύρεσιν, κατ’ έτος, του Πάσχα
Πίναξ Πασχαλιών Παλαιού και Νέου Ημερολογίου

Κατηγορία:

Περιγραφή

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Προσευχητάριον”