Προσφορά!

ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

35.00 31.00 συμ/νου ΦΠΑ

Ήδη προ ενιαυτών τινων επιβάλοντες και ημείς πρώτοι μετά τους αειμνήστους ημών προκατόχους και διδασκάλους, να δημοσιεύωμεν δια του τύπου τα εκκλησιαστικά μέλη των ιερών Ακολουθιών, επεξεργαζόμενοι ταύτα προς το σεμνοπρεπέστατον ύφος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ένθα εξ προς τοις τεσσαράκοντα έτεσι τη του Θεού χάριτι καθυπουργούμεν, τολμώμεν σήμερον να προσθέσωμεν ως επίμετρον και την ανά χείρας ταύτην ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΝ, συλλέξαντες μεν επιμελώς τα κυριώτερα εκ των μάλιστα δι ευμέλειαν και σεμνότητα συνεθιζομένων εν τη Μεγάλη Εκκλησία μαθημάτων, συνείραντες δε τούτοις και τινα των ημετέρων, όσα, μηδόλως αφιστάμενοι των αιωνίων εκείνων πρωτοτύπων, και οίον πεζοί τινες παρά Λύδιον άρμα ιχνεύοντας εν βαθυτάτη ευλαβεία εμελουργήσαμεν, και τούτων το αραρός χρόνω μακρώ και πείρα διηνεκεί κρίναντες επεδοκιμάσαμεν. [

Περιγραφή

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1869.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”