Προσφορά!

Το Ψαλτήριον

12.00 10.00 συμ/νου ΦΠΑ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Ψαλμός 1……………………………………23
Ψαλμός 2……………………………………25
Ψαλμός 3……………………………………28

Ψαλμός 4……………………………………30
Ψαλμός 5……………………………………32
Ψαλμός 6……………………………………35

Ψαλμός 7……………………………………38
Ψαλμός 8……………………………………42

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Ψαλμός 9……………………………………45
Ψαλμός 10………………………………….55

Ψαλμός 11………………………………….57
Ψαλμός 12………………………………….59
Ψαλμός 13………………………………….61

Ψαλμός 14………………………………….63
Ψαλμός 15………………………………….65
Ψαλμός 16………………………………….68

ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Ψαλμός 17………………………………….73

Ψαλμός 18………………………………….84
Ψαλμός 19………………………………….88
Ψαλμός 20………………………………….91

Ψαλμός 21………………………………….94
Ψαλμός 22………………………………..102
Ψαλμός 23………………………………..104

ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Ψαλμός 24………………………………..107
Ψαλμός 25………………………………..112
Ψαλμός 26………………………………..115

Ψαλμός 27………………………………..119
Ψαλμός 28………………………………..122
Ψαλμός 29………………………………..125

Ψαλμός 30………………………………..128
Ψαλμός 31………………………………..134

ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ
Ψαλμός 32………………………………..138
Ψαλμός 33………………………………..143

Ψαλμός 34………………………………..148
Ψαλμός 35………………………………..155

Ψαλμός 36………………………………..158

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΚΤΟΝ
Ψαλμός 37………………………………..167
Ψαλμός 38………………………………..172
Ψαλμός 39………………………………..176

Ψαλμός 40………………………………..181
Ψαλμός 41………………………………..185
Ψαλμός 42………………………………..188

Ψαλμός 43………………………………..190
Ψαλμός 44………………………………..196
Ψαλμός 45………………………………..201

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ
Ψαλμός 46………………………………..204
Ψαλμός 47………………………………..206
Ψαλμός 48………………………………..209

Ψαλμός 49………………………………..214
Ψαλμός 50………………………………..219

Ψαλμός 51………………………………..224
Ψαλμός 52………………………………..227
Ψαλμός 53………………………………..229
Ψαλμός 54………………………………..230

ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΓΔΟΟΝ
Ψαλμός 55………………………………..237
Ψαλμός 56………………………………..240
Ψαλμός 57………………………………..243

Ψαλμός 58………………………………..246
Ψαλμός 59………………………………..251
Ψαλμός 60………………………………..254

Ψαλμός 61………………………………..256
Ψαλμός 62………………………………..259
Ψαλμός 63………………………………..262

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΝΑΤΟΝ
Ψαλμός 64………………………………..265
Ψαλμός 65………………………………..269
Ψαλμός 66………………………………..273

Ψαλμός 67………………………………..274

Ψαλμός 68………………………………..284
Ψαλμός 69………………………………..292

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ
Ψαλμός 70………………………………..294
Ψαλμός 71………………………………..299

Ψαλμός 72………………………………..304
Ψαλμός 73………………………………..310

Ψαλμός 74…………………………………315
Ψαλμός 75…………………………………318
Ψαλμός 76…………………………………321

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
Ψαλμός 77…………………………………326

Ψαλμός 78………………………………….341
Ψαλμός 79………………………………….344
Ψαλμός 80………………………………….348

Ψαλμός 81………………………………….352
Ψαλμός 82………………………………….354
Ψαλμός 83………………………………….357
Ψαλμός 84………………………………….360

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ
Ψαλμός 85………………………………….364
Ψαλμός 86………………………………….368
Ψαλμός 87………………………………….369

Ψαλμός 88………………………………….373

Ψαλμός 89………………………………….384
Ψαλμός 90………………………………….389

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Ψαλμός 91………………………………….393
Ψαλμός 92………………………………….396
Ψαλμός 93………………………………….398

Ψαλμός 94………………………………….402
Ψαλμός 95………………………………….405
Ψαλμός 96………………………………….407

Ψαλμός 97………………………………….410
Ψαλμός 98………………………………….412
Ψαλμός 99………………………………….415
Ψαλμός 100………………………………..416

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Ψαλμός 101………………………………..419
Ψαλμός 102………………………………..425

Ψαλμός 103………………………………..429

Ψαλμός 104………………………………..436

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
Ψαλμός 105………………………………..445

Ψαλμός 106………………………………..455

Ψαλμός 107………………………………..463
Ψαλμός 108………………………………..466

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ
Ψαλμός 109………………………………..473
Ψαλμός 110………………………………..475
Ψαλμός 111………………………………..477

Ψαλμός 112………………………………..480
Ψαλμός 113………………………………..482
Ψαλμός 114………………………………..487

Ψαλμός 115………………………………..489
Ψαλμός 116………………………………..491
Ψαλμός 117………………………………..491

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
Ψαλμός 118 (στίχ. 1-72)……………….498

Ψαλμός 118 (στίχ. 73-131)……………511

Ψαλμός 118 (στίχ. 132-176)………….523

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ
Ψαλμός 119…………………………………532
Ψαλμός 120…………………………………533
Ψαλμός 121…………………………………535
Ψαλμός 122…………………………………537
Ψαλμός 123…………………………………538

Ψαλμός 124…………………………………539
Ψαλμός 125…………………………………540
Ψαλμός 126…………………………………542
Ψαλμός 127…………………………………544
Ψαλμός 128…………………………………545

Ψαλμός 129…………………………………546
Ψαλμός 130…………………………………548
Ψαλμός 131…………………………………549
Ψαλμός 132…………………………………552
Ψαλμός 133…………………………………553

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑΤΟΝ
Ψαλμός 134…………………………………555
Ψαλμός 135…………………………………559
Ψαλμός 136…………………………………563

Ψαλμός 137…………………………………565
Ψαλμός 138…………………………………567
Ψαλμός 139…………………………………572

Ψαλμός 140…………………………………575
Ψαλμός 141…………………………………578
Ψαλμός 142…………………………………580

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΚΟΣΤΟΝ
Ψαλμός 143…………………………………584
Ψαλμός 144…………………………………587

Ψαλμός 145…………………………………592
Ψαλμός 146…………………………………594
Ψαλμός 147…………………………………596

Ψαλμός 148…………………………………598
Ψαλμός 149…………………………………601
Ψαλμός 150…………………………………603

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΩΔΕΣ
Ωδή πρώτη………………………………….609
Ωδή δευτέρα……………………………….613
Ωδή τρίτη……………………………………624
Ωδή τετάρτη……………………………….627
Ωδή πέμπτη…………………………………634
Ωδή έκτη…………………………………….637
Ωδή εβδόμη…………………………………639
Ωδή ογδόη…………………………………..647
Ωδή ενάτη…………………………………..652

Κατηγορία:

Περιγραφή

Σύντομη Ερμηνεία ΠΑΝ. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Το Ψαλτήριον”